INFRA ERP integracja z innymi systemami

System INFRA ERP może komunikować się z innymi systemami. Poznaj kilka przykładów integracji systemu INFRA ERP z innymi systemami

Udostępnianie danych

System INFRA ERP może udostępniać swoje dane innym systemom. Udostępnianie może być na żądanie - pliki wymiany, pośrednia baza danych. Możliwe jest także udostępnianie ciągłe, poprzez bezpośredni dostęp do bazy danych systemu INFRA ERP z innego systemu

Pobieranie danych

System INFRA ERP może pobierać potrzebne mu dane z innych systemów. Dotychczas spotykane rozwiązania opierały się na plikach wymiany lub bezpośrednim dostępnie do bazy danych innego systemu. Dzięki naszemu doświadczeniu, potrafimy pobierać dane z innych systemów, nawet w sytuacji, gdy współpraca z autorami innego systemu jest niemożliwa.

Dwukierunkowa wymiana danych

Wykorzystywana zwykle w sytuacjach, gdy niemożliwe jest korzystanie z tych samych danych przez oba systemy. Przykładem może być tu lista kontrahentów w systemie do zarządzania produkcją lub sprzedaży internetowej oraz lista kontrahentów w systemie INFRA ERP. W takim przypadku wdrażane są specjalne mechanizmy, na bieżąco synchronizujące obie bazy danych w zadanym zakresie

Wybrane integracje

SAP

System INFRA ERP uzupełnia system SAP o funkcjonalność związaną z Kadrami i Płacami oraz socjalnymi i PPK.

PLANAT FEPA

Firma INFRA jest partnerem niemieckiej firmy PLANAT oferującej na polskim rynku swój system do zarządzania produkcją. System FEPA zastępuje moduł Zarządzanie Produkcją.

KAMSOFT

System INFRA ERP jest uzupełniony systemem do obsługi aptek firmy KAMSOFT. 

RSAqua

RSAqua

RSAqua uzupełnia system INFRA ERP o moduł do zarządzania i rozliczania opłat za wodę i kanalizację.

T

Integracja wielosystemowa

Firma INFRA S.A.posiada bogate doświadczenie w dziedzinie integracji obcych systemów. Oprócz wykonywania integracji między systemem INFRA ERP a innym systemem, firma INFRA S.A. wykonywała także specjalistyczne moduły integracji dwóch lub więcej obcych systemów.

Dane adresowe

Głogowska 35

45-315 Opole

+48 77 454 24 65, 66

© INFRA 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone