INFRA ERP integracja z RSAqua

Pełna integracja systemów INFRA ERP i RSAqua

RSAqua

Kontrahenci

Systemy INFRA ERP i RSAqua automatycznie zadbają o to, by kontrahenci w obu systemach mieli wspólną numerację oraz byli zawsze aktualni.

Faktury i korekty

Automatyczne przekazywanie faktur oraz korekt wystawionych z systemu RSAqua do systemu INFRA ERP.

Zapłaty

Zapłaty przyjęte i zaksięgowane w systemie INFRA ERP zostaną przekazane automatycznie do systemu RSAqua.

Ciągła kontrola

Systemy RSAqua i INFRA ERP Na bieżąco wymieniają między sobą dane, w pełni przejmując ten obowiązek. Zawsze aktualne dane w obu systemach bez konieczności ręcznego przenoszenia danych.

Zalety automatycznej integracji

Dzięki ciągłej, automatycznej integracji, oba systemy posiadają te same dane. Dzięki temu każdy system ma pełny i aktualny obraz rzeczywistości. Analizy i zestawienia nie będą już wymagały ręcznego łączenia danych z dwóch systemów.

Ręczne przenoszenie danych między systemami nie jest odporne na pomyłki. Pomyłkowo wciśnięty klawisz, wadliwie działająca klawiatura, błędnie odczytane dane czy różnice w reprezentacji danych. To wszystko może powodować błędy przy przekazywaniu danych. Automatyczna integracja pozwoli uniknąć takich sytuacji.

Pozwól by systemy RSAqua i INFRA ERP same zajęły się przekazywaniem danych. Brak obowiązków związanych z przekazywaniem kontrahentów, faktur, korekt, zapłat i innych danych między systemami to więcej czasu który możesz wykorzystać.

Oferta specjalna

Przejdź na INFRA ERP z 30% upustem

Z okazji zakończenia integracji systemu INFRA ERP oraz RSAqua firma INFRA S.A. oferuje Państwu system INFRA ERP z 30% upustem. Zapraszamy do zapoznania się z systemem INFRA ERP

Dane adresowe

Głogowska 35

45-315 Opole

+48 77 454 24 65, 66

© INFRA 2022 - Wszelkie prawa zastrzeżone